Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9170219062803Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1703400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
9170319062820Направа на бетонова настилка с голяма товароносимост в район ЖП Гара
1703200246-2017-0031Проектиране и въвеждане на мероприятия по радиофициране на МТО – системата за превенция при природни бедствия – „Вътрешен пръстен” - Водоотлив
9170299062572Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135) и ГКР(81)
1613600246-2017-0030Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя
1703000246-2017-0029Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
9170189062190/ 9062494Доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за измерване на вибрации и балансиране на машини
1702700246-2017-0028Доставка на кабели и проводници
1702900246-2017-0027Доставка на летни работни костюми (яке с панталон)
17026 00246-2017-0026„Доставка на греси”
1702300246-2017-0025Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)
1702800246-2017-0024Балансиране в барокамера на ротор високо-средно налягане на турбина тип TCDF 36" с развъртане на номинални и свръхобороти
9170159061831„Доставка на програмируеми двуканални преобразуватели на електрически величини”.
9170089061817Доставка на разпръсквачи за капкоуловители в цех СОИ бл. 1-4
1701700246-2017-0020Основен ремонт на КА-8
1701500246-2017-0021Основен ремонт на КА-7
1701100246-2017-0022Подмяна системата на Турбинен Регулатор на ТА №7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
9170109061730/9062125Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, NOx и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с. Полски градец
1613800246-2017-0019Доставка на метали