Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1704200246-2017-0037Химическа обработка на водата против, накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8
1704100246-2017-0040Доставка и монтаж на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик в СОИ 7/8 - БТМ 1,2 и 3
1704000246-2017-0042Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 (П-62)
1703900246-2017-0038„Доставка на 2 броя аксиално-бутални хидравлични помпи Denison или еквивалент“
1703800246-2017-0041„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) на Сгуроотвал и система за управление на багер ERS-500 - Сгуроотвал”
1703700246-2017-0044Подмяна софтуер за управление и операторски станции за Димни вентилатори на Блокове 5 и 6 в ТЕЦ „Марица изток 2 ЕАД”
1703600246-2017-0035Среден ремонт на КА-11
1703500246-2017-0043Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част /ГБЧ/ на комбинирано роторно съоръжение /КРС/ „Strahan & Hensaw”
1703400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1703300246-2017-0034Доставка на резервни части и консумативи за 4 бр. булдозери „LIEBHERR” модел PR 754, диагностика, демонтаж и монтаж
1703200246-2017-0031Проектиране и въвеждане на мероприятия по радиофициране на МТО – системата за превенция при природни бедствия – „Вътрешен пръстен” - Водоотлив
1703100246-2017-0032Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост
1703000246-2017-0029Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1702900246-2017-0027Доставка на летни работни костюми (яке с панталон)
1702800246-2017-0024Балансиране в барокамера на ротор високо-средно налягане на турбина тип TCDF 36" с развъртане на номинални и свръхобороти
1702700246-2017-0028Доставка на кабели и проводници
17026 00246-2017-0026„Доставка на греси”
1702500246-2017-0036Доставка на масла
1702400246-2017-0033Доставка на помпи и части за помпи
1702300246-2017-0025Доставка на 100 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)