Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1702200246-2017-0018Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 4 (КА-7, КА-8, ТА-4)
1702100246-2017-0017Доставка на помпи и помпени агрегати за турбинно оборудване
1702000246-2017-0016„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника“
17019 00246-2017-0015Доставка на котелно гориво
17018Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1701700246-2017-0020Основен ремонт на КА-8
1701600246-2017-0009Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-5 и КА-6
1701500246-2017-0021Основен ремонт на КА-7
1701400246-2017-0012Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1701300246-2017-0008Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа
1701200246-2017-0007Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1701100246-2017-0022Подмяна системата на Турбинен Регулатор на ТА №7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1701000246-2017-0006Подмяна на кондензаторни тръби на кондензатор на турбина тип TCDF36, полагане на антикорозионно покритие на тръбните дъски, нанасяне на защитно покритие на вътрешната повърхност на тръбите
1700900246-2017-0004Доставка на бензин А-95 – 50 000 литра
1700800246-2017-0005Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1700600246-2017-0023Доставка на термомасови разходомери за котли от 1 до 8 с цел подобряване на регулирането на горивния процес
17005 00246-2017-0013Доставка на кабели специални за КИП и А
1700400246-2017-0010Доставка на защитни обувки половинки
1700300246-2017-0014Ремонт на ротор средно налягане на турбина тип К - 210 - 130, станционен № 5
1700200246-2017-0003Доставка на технически газове и еталонни газови смеси