Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9170469064567Сервизно обслужване на компресори в цехове ХВО и Режими и Ремонтно механична база
9170489064193„Обследване на контролно измервателната система на Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.”
9170509064711Доставка и монтаж на климатици
9170539065710Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
9170559065526Обследване на контролно измервателната система на Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.
9170599066263/ 9066534Доставка на устройства за управление на хидравлични клапани
9170619066196Доставка на лепило за студена вулканизация.
9170629066134Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2018г.
9170659066790Строително монтажни работи по насипа на коловоз № 20 и водостока под насипа на коловозите към ЖП разтоварище Второ разширение
9170719068020Доставка на инертни материали
9170749068113Доставка на копирна и печатарска хартия.
9170759068352Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела
9170779068823Доставка на насочващ елемент за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
9170809068759Рехабилитация на пътя до склад Втора употреба
9170829069358Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9170869069219/ 9069533Доставка на водопроводно оборудване
9170929070176Доставка на резервни части за ръчни и автоматични клапи за цех СОИ бл.1-4
9170959070429Модифициране на съществуващия и разработка на нов софтуер за СНИ на СОИ-1, СОИ-2, СОИ 5-6 и СОИ 7-8 за измерване и отчитане на емисиите, съгласно писмо от РИОСВ вх. No.24447/21.07.2017г.
9170999070850Доставка на канцеларски материали и принадлежности
9171019070928 9071413Доставка на акумулатори