Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1700100246-2017-0002Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок № 4 по време на основен ремонт - 2017г.
1613800246-2017-0019Доставка на метали
1613700246-2017-0001Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1613600246-2017-0030Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-5, КА-6, КА-7 и КА-8 – 8 броя
1613500246-2016-0135Доставка на резервни части за роторно съоръжение KPC - 205 "Strachan - Henshaw" - Англия
1613400246-2016-0137Доставка на резервни части за турбинно оборудване
1613300246-2017-0092Реконструкция на котлоагрегати ст.№ 11 и ст.№ 12 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm3 (нормализирани при 6% О2)
1613200246-2016-0134Доставка и монтаж на 16 броя смолоуловители за БОИ на блокове от част 890 MW
1613100246-2016-0130Доставка на гуми по три обособени позиции
1613000246-2016-0132Доставка на багерни помпи
1612900246-2016-0129Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
1612800246-2016-0136Доставка на резервни части за шламови помпи
1612600246-2016-0133Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1612500246-2016-0131Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на Блокове 1, 3, 4, 7 и ЦПС-1 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1612400246-2016-0122Доставка на електроматериали
1612300246-2017-0070Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2
1612200246-2016-0124Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1610600246-2016-0125Среден ремонт на котлоагрегат (КА) -10
1610200246-2017-0046„Ремонт на подводящи канали на първа и трета циркулационна помпа в циркулационна помпена станция 2 (ЦПС-2)”
1610000246-2016-0128Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4