Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1708500246-2017-0085Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ
1708600246-2017-0087Доставка и монтаж на възел за компресорен агрегат модел КА44S – GL 315
1708700246-2017-0084Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ бл. 1-4
1708800246-2017-0086СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-7 и КА-8
1708900246-2017-0060Среден ремонт на КА-12
1709000246-2017-0089Доставка на 180 тона амонячна вода, 25 процентна
1709100246-2017-0090Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура
1709200246-2017-0094Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.
1709300246-2017-0099Доставка на дизелово гориво
1709400246-2017-0109Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1709500246-2017-0108„Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4”
1709600246-2017-0095Доставка на гъвкави компенсатори по спецификация или еквивалентно
1709700246-2017-0097Услуги по ремонт и доставка на резервни части за автомобили Фолксваген, Шкода, Волво, Форд и Ланд Ровър
1709800246-2017-0112Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1709900246-2017-0100Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140
1710000246-2017-0096Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ
1710100246-2017-0103Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки II степен
1710200246-2017-0101Химическа обработка на водата против накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8
1710400246-2017-0098Оценка на разходите за постигане на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ
1710500246-2017-0105„Доставка на 80 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)”