Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9171019070928 9071413Доставка на акумулатори
9170999070850Доставка на канцеларски материали и принадлежности
9170959070429Модифициране на съществуващия и разработка на нов софтуер за СНИ на СОИ-1, СОИ-2, СОИ 5-6 и СОИ 7-8 за измерване и отчитане на емисиите, съгласно писмо от РИОСВ вх. No.24447/21.07.2017г.
9170929070176Доставка на резервни части за ръчни и автоматични клапи за цех СОИ бл.1-4
9170869069219/ 9069533Доставка на водопроводно оборудване
9170829069358Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9170809068759Рехабилитация на пътя до склад Втора употреба
9170779068823Доставка на насочващ елемент за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
9170759068352Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела
9170749068113Доставка на копирна и печатарска хартия.
9170719068020Доставка на инертни материали
9170659066790Строително монтажни работи по насипа на коловоз № 20 и водостока под насипа на коловозите към ЖП разтоварище Второ разширение
9170629066134Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2018г.
9170619066196Доставка на лепило за студена вулканизация.
9170599066263/ 9066534Доставка на устройства за управление на хидравлични клапани
9170559065526Обследване на контролно измервателната система на Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.
9170539065710Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
9170509064711Доставка и монтаж на климатици
9170489064193„Обследване на контролно измервателната система на Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.”
9170469064567Сервизно обслужване на компресори в цехове ХВО и Режими и Ремонтно механична база