Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
17005 00246-2017-0013Доставка на кабели специални за КИП и А
17019 00246-2017-0015Доставка на котелно гориво
17026 00246-2017-0026„Доставка на греси”
17018Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1705800246-201-0054Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в " ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД"
1703400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1612400246-2016-0122Доставка на електроматериали
1612200246-2016-0124Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1610600246-2016-0125Среден ремонт на котлоагрегат (КА) -10
1610000246-2016-0128Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4
1612900246-2016-0129Доставка на два комплекта плъзгащи лагери за високооборотния вал на мултипликатора на 07КОВ тип SG60AN CVC - HOWDEN
1613100246-2016-0130Доставка на гуми по три обособени позиции
1612500246-2016-0131Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на Блокове 1, 3, 4, 7 и ЦПС-1 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1613000246-2016-0132Доставка на багерни помпи
1612600246-2016-0133Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1613200246-2016-0134Доставка и монтаж на 16 броя смолоуловители за БОИ на блокове от част 890 MW
1613500246-2016-0135Доставка на резервни части за роторно съоръжение KPC - 205 "Strachan - Henshaw" - Англия
1612800246-2016-0136Доставка на резервни части за шламови помпи
1613400246-2016-0137Доставка на резервни части за турбинно оборудване
1613700246-2017-0001Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД