Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1710700246-2017-0106Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи, апарати и електроди за химични лаборатории
1710500246-2017-0105„Доставка на 80 броя изолатор опорен по черт. № K 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140(П-62)”
1710900246-2017-0104Доставка на натурална минерална и газирана вода
1710100246-2017-0103Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки II степен
1705000246-2017-0102Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 /П-62/
1710200246-2017-0101Химическа обработка на водата против накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8
1709900246-2017-0100Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140
1709300246-2017-0099Доставка на дизелово гориво
1710400246-2017-0098Оценка на разходите за постигане на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ
1709700246-2017-0097Услуги по ремонт и доставка на резервни части за автомобили Фолксваген, Шкода, Волво, Форд и Ланд Ровър
1710000246-2017-0096Оценка на разходите спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ
1709600246-2017-0095Доставка на гъвкави компенсатори по спецификация или еквивалентно
1709200246-2017-0094Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.
1708400246-2017-0093Доставка на тръби
1613300246-2017-0092Реконструкция на котлоагрегати ст.№ 11 и ст.№ 12 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm3 (нормализирани при 6% О2)
1708000246-2017-0091Доставка на три броя булдозери
1709100246-2017-0090Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура
1709000246-2017-0089Доставка на 180 тона амонячна вода, 25 процентна
1708300246-2017-0088Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1708600246-2017-0087Доставка и монтаж на възел за компресорен агрегат модел КА44S – GL 315