Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180099072675Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център
1800800246-2018-0016Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и фиксирана телефония за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1714600246-2018-0015Доставка на резервни части за СОИ 5-8
9180069072559Доставка на бои, лакове и разредители
1800500246-2018-0014„Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ бл.1-4 ”
9180059072435Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81) и спояване с твърд припой (912)
1800600246-2018-0013Доставка на смукателни клапи DN - 1200, PN - 10 за 56 - ПРЦ 1-7
1800400246-2018-0012Доставка на йонообменни смоли
9180049072424Доставка на товарозахващащи приспособления
1800100246-2018-0011Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1800200246-2018-0010СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-1
1800300246-2018-0019Доставка на лагери с общо предназначение и други
1713400246-2018-0009Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4
9180029072175Доставка на задвижване „втора употреба” за Помпи рециркулация на СОИ Блок 7 и 8
1713800246-2018-0008Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори
1714000246-2018-0007Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
1712300246-2018-0006Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1714500246-2018-0004Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери LIEBHERR модел PR 754
1714400246-2018-0003Доставка на резервни части за багери и транспортьори по конструктивна документация
1714300246-2018-0002Доставка на задвижващи редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA или еквивалент