Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180139073213Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи, системите за мониторинг, за изготвяне на технико-икономически показатели /ТИП/ и за енергиен мениджмънт /СЕМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180209073415Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9180239073419Рехабилитация на транспортна връзка до СОИ 5,6
9180249073848„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника“, съгласно приложената Спецификация - Приложение №1“
918035Застраховка „Каско” на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180369075100Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-7
9180409075215„Подмяната на 1000 /хиляда/ бр. твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон““
9180419075374„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“.
9180459075749Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
9180469075560„Доставка и монтаж на климатици”
9180499075750Доставка на трансформатори 6/ 0,4 кV
9180559076633Доставка на система за центровка на валолинии и геометрични измервания на проточната част на Турбогенератори
9180569076687Доставка на резервни части за контактна мрежа и осигурителна техника.
9180649077244„Ремонт и поддръжка на пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” по 2 обособени позиции
9180659077233Строително - монтажни работи по земното платно на железен път
9180689077800Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район Сгуроотвал
9180709079235Ремонт на голям подем /Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов - западен кран в Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт
9180729081143Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9180739080382СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9180759080709Доставка на виброразширителни възли за Абсорбери с вградени усилващи пръстени съгласно техническа документация за СОИ бл.1-4