Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1801400246/2018/0020Ремонт в заводски условия на сервомотори /за ТА/ и хидравлични устройства /за ДВ/
1801300246-2018-0031Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1,СОИ-2,СОИ-5/6,СОИ-7 и СОИ-8
1801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори
1801100246-2018-0018Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех
1801000246-2018-0017Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1800900246-2018-0034Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1800800246-2018-0016Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и фиксирана телефония за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
18007Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1800600246-2018-0013Доставка на смукателни клапи DN - 1200, PN - 10 за 56 - ПРЦ 1-7
1800500246-2018-0014„Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ бл.1-4 ”
1800400246-2018-0012Доставка на йонообменни смоли
1800300246-2018-0019Доставка на лагери с общо предназначение и други
1800200246-2018-0010СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-1
1800100246-2018-0011Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1714700246-2018-0001Ремонт на ел. двигател тип 1YGD 800 - L - 10, производство на SIEMENS
1714600246-2018-0015Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1714500246-2018-0004Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери LIEBHERR модел PR 754
1714400246-2018-0003Доставка на резервни части за багери и транспортьори по конструктивна документация
1714300246-2018-0002Доставка на задвижващи редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA или еквивалент
1714200246-2018-0005„Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”