Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180129072676Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
9180139073213Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи, системите за мониторинг, за изготвяне на технико-икономически показатели /ТИП/ и за енергиен мениджмънт /СЕМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180209073415Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9180239073419Рехабилитация на транспортна връзка до СОИ 5,6
9180249073848„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника“, съгласно приложената Спецификация - Приложение №1“
9180369075100Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-7
9180409075215„Подмяната на 1000 /хиляда/ бр. твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон““
9180419075374„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“.
9180469075560„Доставка и монтаж на климатици”
9180459075749Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
9180499075750Доставка на трансформатори 6/ 0,4 кV
9180559076633Доставка на система за центровка на валолинии и геометрични измервания на проточната част на Турбогенератори
9180569076687Доставка на резервни части за контактна мрежа и осигурителна техника.
9180659077233Строително - монтажни работи по земното платно на железен път
9180649077244„Ремонт и поддръжка на пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” по 2 обособени позиции
9180689077800Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район Сгуроотвал
9180709079235Ремонт на голям подем /Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов - западен кран в Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт
9180739080382СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9180779080488Разчистване на зони за мониторинг по външен периметър на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
9180759080709Доставка на виброразширителни възли за Абсорбери с вградени усилващи пръстени съгласно техническа документация за СОИ бл.1-4