Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180769080756“Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
9180779080488Разчистване на зони за мониторинг по външен периметър на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
9180789081239Доставка на комутационна апаратура за цех КИП и А
9180809081364 9082059СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9180829081471Доставка и монтаж на два броя рециклирани двигатели за челен товарач L34
9180849081469Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
9180859081520Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул "Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8"
9180869082308Доставка на инертни материали
9180899082060Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2019г.
9180949083361Бетониране на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към СОИ 1-4
9180959084035Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
9180999083311Доставка на водопроводно оборудване