Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180869082308Доставка на инертни материали
1813300246-2018-0131Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа
9180899082060Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2019г.
1812400246-2018-0129Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1811300246-2018-0130Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1813800246-2018-0128Доставка на гъвкави компенсатори
1810700246-2018-0127Реконструкция на KPC 205A - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1812000246-2018-0126Доставка на резервни части за парни турбини
1811800246-2018-0125Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810000246-2018-0124Доставка на кабели и проводници
1813700246-2018-0123Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”
1812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база”
9180859081520Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул "Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8"
1813400246-2018-0118Ремонт на два броя електролизери
1813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1813600015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
9180849081469Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ