Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1800300246-2018-0019Доставка на лагери с общо предназначение и други
1800400246-2018-0012Доставка на йонообменни смоли
1800500246-2018-0014„Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ бл.1-4 ”
1800600246-2018-0013Доставка на смукателни клапи DN - 1200, PN - 10 за 56 - ПРЦ 1-7
18007Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1800800246-2018-0016Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и фиксирана телефония за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1800900246-2018-0034Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1801000246-2018-0017Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1801100246-2018-0018Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех
1801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори
1801300246-2018-0031Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1,СОИ-2,СОИ-5/6,СОИ-7 и СОИ-8
1801400246/2018/0020Ремонт в заводски условия на сервомотори /за ТА/ и хидравлични устройства /за ДВ/
1801500246-2018-0024Доставка на защитни обувки половинки
1801600246/2018/0039Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1801700246-2018-0025Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1801800246-2018-0026Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1801900246-2018-0023Доставка на летни работни костюми
1802000246/2018/0066Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1802100246/2018/0040Доставка на масла
1802200246-2018-0022Извършване на годишни контролни тестове на средства за измерване на СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на емисии с. П. Градец