Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180559076633Доставка на система за центровка на валолинии и геометрични измервания на проточната част на Турбогенератори
9180499075750Доставка на трансформатори 6/ 0,4 кV
9180459075749Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
9180469075560„Доставка и монтаж на климатици”
9180419075374„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“.
9180409075215„Подмяната на 1000 /хиляда/ бр. твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон““
9180369075100Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-7
9180249073848„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника“, съгласно приложената Спецификация - Приложение №1“
9180239073419Рехабилитация на транспортна връзка до СОИ 5,6
9180209073415Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9180139073213Софтуерна поддръжка, профилактика и актуализация на блочните системи, системите за мониторинг, за изготвяне на технико-икономически показатели /ТИП/ и за енергиен мениджмънт /СЕМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180129072676Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
9180099072675Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център
9180089072674Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ
9180069072559Доставка на бои, лакове и разредители
9180059072435Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81) и спояване с твърд припой (912)
9180049072424Доставка на товарозахващащи приспособления
9180029072175Доставка на задвижване „втора употреба” за Помпи рециркулация на СОИ Блок 7 и 8
9171079071839Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9171069071720 9071960Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД