Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1811600246-2018-0116Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
9180829081471Доставка и монтаж на два броя рециклирани двигатели за челен товарач L34
9180809081364 9082059СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
1811700246-2018-0115Доставка на тръби
9180789081239Доставка на комутационна апаратура за цех КИП и А
9180729081143Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
1812100246-2018-0114Доставка на барабани за транспортьори
1812300246-2018-0113Доставка на 90 броя изолатор опорен по черт. № К 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1812500246-2018-0112„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36”
1812700246-2017-0136Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване
1812200246-2017-0011Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ и NaЛ и консумативи за тях
9180769080756“Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
9180759080709Доставка на виброразширителни възли за Абсорбери с вградени усилващи пръстени съгласно техническа документация за СОИ бл.1-4
1807600246-2018-0111Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810800246-2018-0110Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1811900246-2018-0107Доставка на дизелово гориво
1811100246-2018-0109Доставка на резервни части за шламови помпи
1811000246-2018-0105Доставка на гуми
1810900246-2018-0103Ремонт на сгуроизвозни канали под ЕФ-11 в Котелен цех част 890 МW
1811400246-2018-0106Доставка на ножови шибъри за багерни помпени станции