Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1802300246-2018-0021Доставка на нова компютърна техника, сървъри и хардуерна защитна стена
1802400246-2018-0032Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2
1802500246-2018-0029Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1802600246-2018-0028Въвеждане в ИУМС на температурни измервания към байпасни комини на блокове от 1 до 8
1802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1802800246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
1802900246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
18030 00246-2018-0030Реконструкция на КРС 205А - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1803100246-2018-0042„Доставка хардуерни компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“
1803200246-2018-0027„Абонаментно сервизно поддържане на Автоматична пожаро известителна инсталация (АПИИ) и Система за мониторинг за нея (СМ) в административната сграда между стара и нова машинна зала и Газсигнализиращи инсталации (ГСИ) за следене равнището на водород ......
1803300246-2018-0033Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги
18035Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтър (ЕФ), газоходи и въздуховоди на КА-1÷4
1803600246-2018-0037Доставка на резервни части за челни товарачи
1803700246/2018/0056Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1803800246-2018-0035Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1803900246-2018-0036Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9-12
1804000246/2018/0038Доставка на бензин А-95
1804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1804200246-2018-0044“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“