Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1800100246-2018-0011Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1800400246-2018-0012Доставка на йонообменни смоли
1800600246-2018-0013Доставка на смукателни клапи DN - 1200, PN - 10 за 56 - ПРЦ 1-7
1800500246-2018-0014„Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ бл.1-4 ”
1714600246-2018-0015Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1800800246-2018-0016Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и фиксирана телефония за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1801000246-2018-0017Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1801100246-2018-0018Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех
1800300246-2018-0019Доставка на лагери с общо предназначение и други
1802300246-2018-0021Доставка на нова компютърна техника, сървъри и хардуерна защитна стена
1802200246-2018-0022Извършване на годишни контролни тестове на средства за измерване на СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на емисии с. П. Градец
1801900246-2018-0023Доставка на летни работни костюми
1801500246-2018-0024Доставка на защитни обувки половинки
1801700246-2018-0025Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1801800246-2018-0026Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1803200246-2018-0027„Абонаментно сервизно поддържане на Автоматична пожаро известителна инсталация (АПИИ) и Система за мониторинг за нея (СМ) в административната сграда между стара и нова машинна зала и Газсигнализиращи инсталации (ГСИ) за следене равнището на водород ......
1802600246-2018-0028Въвеждане в ИУМС на температурни измервания към байпасни комини на блокове от 1 до 8
1802500246-2018-0029Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1801300246-2018-0031Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1,СОИ-2,СОИ-5/6,СОИ-7 и СОИ-8
1802400246-2018-0032Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2