Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1802000246/2018/0066Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1803700246/2018/0056Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1805900246/2018/0055Доставка на греси
1804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“
1802100246/2018/0040Доставка на масла
1801600246/2018/0039Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1804000246/2018/0038Доставка на бензин А-95
1801400246/2018/0020Ремонт в заводски условия на сервомотори /за ТА/ и хидравлични устройства /за ДВ/
1815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
1815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
1815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
1813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
1814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
1814900246-2018-0141Монтаж на охранителна система в комплект с видеонаблюдение на точките от МТО системата - външен и вътрешен пръстен
1813900246-2018-0140Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1814100246-2018-0139Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2
1814800246-2018-0138Доставка на резервни части за помпи
1814200246-2018-0137Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя
1814600246-2018-0136Ремонт на арматура в турбинен цех
1814400246-2018-0135Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)