Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1811200246-2018-0104„Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и Централизираната система за мониторинг за тях“
1808900246-2018-0108Доставка и монтаж на смукателни и напорни тръбопроводи
9180779080488Разчистване на зони за мониторинг по външен периметър на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
9180739080382СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
1811500246-2018-0102Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-4
1810500246-2018-0101Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1810300246-2018-0097Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810600246-2018-0098Ремонт и доставка на резервни части за мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
18104Доставка на защитни обувки
9180709079235Ремонт на голям подем /Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов - западен кран в Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт
1807000246-2018-0099Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/
1810200246-2018-0095Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4
180980024-2018-0094Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1809900246-2018-0093Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.
1810100246-2018-0092Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф465
1809700246-2018-0091Доставка на резервни части за арматура производство на CCI Valve Tehnology
1809600246-2018-0090„Нанасяне на абразивно-устойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду700 и Ду500”
1809000246-2018-0088Доставка на 8 000 тона котелно гориво
1807300246-2018-0089Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския ...
1809200246-2018-0087Сервизно обслужване и ремонт на разпалващите инсталации на КА от 1 до 12