Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1804300246-2018-0058Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804400246-2018-0041„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на основен ремонт - 2018г“
1804500246-2018-0043Доставка на автомобили за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
18046Доставка на добавъчни материали за заваряване
1804700246-2018-0059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор
1804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“
1804900246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1805000246-2017-0060Среден ремонт на КА-10
18051Доставка на LED лампи и прожектори
1805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство
1805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-8
1805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар
1805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
18057Доставка на метали
1805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8
1805900246/2018/0055Доставка на греси
1806000246-2018-0065Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1806100246-2018-0057Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19
1806200246-2018-0068„Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”