Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1803300246-2018-0033Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1800900246-2018-0034Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1803800246-2018-0035Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1803900246-2018-0036Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9-12
1803600246-2018-0037Доставка на резервни части за челни товарачи
1804400246-2018-0041„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на основен ремонт - 2018г“
1803100246-2018-0042„Доставка хардуерни компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“
1804500246-2018-0043Доставка на автомобили за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804200246-2018-0044“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“
1801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори
1805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-8
1802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар
1805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8
1806100246-2018-0057Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19
1804300246-2018-0058Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804700246-2018-0059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор