Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1814000246-2018-0134Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на абсорбер
1815200246-2018-0133“Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”
1813200246-2018-0132Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1813300246-2018-0131Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа
1811300246-2018-0130Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812400246-2018-0129Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1813800246-2018-0128Доставка на гъвкави компенсатори
1810700246-2018-0127Реконструкция на KPC 205A - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1812000246-2018-0126Доставка на резервни части за парни турбини
1811800246-2018-0125Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810000246-2018-0124Доставка на кабели и проводници
1813700246-2018-0123Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”
1812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база”
1813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1813400246-2018-0118Ремонт на два броя електролизери
1813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1811600246-2018-0116Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
1811700246-2018-0115Доставка на тръби