Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180689077800Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район Сгуроотвал
1808800246-2018-0086Ъпгрейд на инверторни системи AEG 40кVA, осигуряващи непрекъснато захранване на системата за управление и периферията на СОИ 7/8 и блок 2
1809100246-2018-0085Доставка на два броя топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130
1808500246-2018-0084Използване на търговските платформи на организиран пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1809300246-2018-0083Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П
1808700246-2018-0082Рехабилитация на дизелов локомотив MDD 2-04
1808300246-2018-0081Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8
1809400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1808400246-2018-0079„Извършване на годишни контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на имисии с. П. Градец”
1808600246-2018-0080Ремонт на ротора на Генератор 6
9180649077244„Ремонт и поддръжка на пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” по 2 обособени позиции
9180659077233Строително - монтажни работи по земното платно на железен път
1806700246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1808100246-2018-0078„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”
1808200246-2018-0077Доставка на резервни части за арматура производство на ЛДМ
1807700246-2018-0076Доставка на помпи и части за помпи
1808000246-2018-0075„Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807400246-2017-0060Основен ремонт на КА - 12
1803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги
1805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство