Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1806300246-2018-0060Доставка на ферихлорид
1806400246-2018-0064Доставка на резервни части за газанализатори
1806500246-2018-0061Монтаж на термопластични, еластомерни материали с вградени плочки от силициев карбид (SIC) на барабани
1806600246-2018-0063Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1806700246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1806800246-2018-0062Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД
18069Доставка на електроматериали
1807000246-2018-0099Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/
1807100246-2018-0069„Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ и BD-155”
1807200246-2018-0067Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово
1807300246-2018-0089Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския ...
1807400246-2017-0060Основен ремонт на КА - 12
1807500246-2018-0073Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б
1807600246-2018-0111Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1807700246-2018-0076Доставка на помпи и части за помпи
1807800246-2018-0074Доставка на механизация и транспортна техника
1807900246-2018-0070Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1808000246-2018-0075„Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1808100246-2018-0078„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”
1808200246-2018-0077Доставка на резервни части за арматура производство на ЛДМ