Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1811500246-2018-0102Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-4
1811400246-2018-0106Доставка на ножови шибъри за багерни помпени станции
1811300246-2018-0130Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1811200246-2018-0104„Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и Централизираната система за мониторинг за тях“
1811100246-2018-0109Доставка на резервни части за шламови помпи
1811000246-2018-0105Доставка на гуми
1810900246-2018-0103Ремонт на сгуроизвозни канали под ЕФ-11 в Котелен цех част 890 МW
1810800246-2018-0110Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1810700246-2018-0127Реконструкция на KPC 205A - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1810600246-2018-0098Ремонт и доставка на резервни части за мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
1810500246-2018-0101Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
18104Доставка на защитни обувки
1810300246-2018-0097Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810200246-2018-0095Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4
1810100246-2018-0092Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф465
1810000246-2018-0124Доставка на кабели и проводници
1809900246-2018-0093Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.
180980024-2018-0094Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1809700246-2018-0091Доставка на резервни части за арматура производство на CCI Valve Tehnology
1809600246-2018-0090„Нанасяне на абразивно-устойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду700 и Ду500”