Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1806300246-2018-0060Доставка на ферихлорид
1806500246-2018-0061Монтаж на термопластични, еластомерни материали с вградени плочки от силициев карбид (SIC) на барабани
1806800246-2018-0062Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД
1806600246-2018-0063Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1806400246-2018-0064Доставка на резервни части за газанализатори
1806000246-2018-0065Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1807200246-2018-0067Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово
1806200246-2018-0068„Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807100246-2018-0069„Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ и BD-155”
1807900246-2018-0070Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство
1803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги
1807500246-2018-0073Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б
1807800246-2018-0074Доставка на механизация и транспортна техника
1808000246-2018-0075„Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807700246-2018-0076Доставка на помпи и части за помпи
1808200246-2018-0077Доставка на резервни части за арматура производство на ЛДМ
1808100246-2018-0078„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”
1808400246-2018-0079„Извършване на годишни контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на имисии с. П. Градец”
1808600246-2018-0080Ремонт на ротора на Генератор 6