Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1812100246-2018-0114Доставка на барабани за транспортьори
1812300246-2018-0113Доставка на 90 броя изолатор опорен по черт. № К 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1812500246-2018-0112„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36”
1807600246-2018-0111Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810800246-2018-0110Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1811100246-2018-0109Доставка на резервни части за шламови помпи
1808900246-2018-0108Доставка и монтаж на смукателни и напорни тръбопроводи
1811900246-2018-0107Доставка на дизелово гориво
1811400246-2018-0106Доставка на ножови шибъри за багерни помпени станции
1811000246-2018-0105Доставка на гуми
1811200246-2018-0104„Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и Централизираната система за мониторинг за тях“
1810900246-2018-0103Ремонт на сгуроизвозни канали под ЕФ-11 в Котелен цех част 890 МW
1811500246-2018-0102Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-4
1810500246-2018-0101Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1807000246-2018-0099Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/
1810600246-2018-0098Ремонт и доставка на резервни части за мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
1810300246-2018-0097Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810200246-2018-0095Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4
1809900246-2018-0093Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.