Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1807500246-2018-0073Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б
1807800246-2018-0074Доставка на механизация и транспортна техника
1807900246-2018-0070Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180569076687Доставка на резервни части за контактна мрежа и осигурителна техника.
9180559076633Доставка на система за центровка на валолинии и геометрични измервания на проточната част на Турбогенератори
18069Доставка на електроматериали
1807100246-2018-0069„Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ и BD-155”
1806200246-2018-0068„Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807200246-2018-0067Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово
1806000246-2018-0065Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1802000246/2018/0066Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1806300246-2018-0060Доставка на ферихлорид
1806400246-2018-0064Доставка на резервни части за газанализатори
1806800246-2018-0062Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД
1806500246-2018-0061Монтаж на термопластични, еластомерни материали с вградени плочки от силициев карбид (SIC) на барабани
1806600246-2018-0063Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804700246-2018-0059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор
9180499075750Доставка на трансформатори 6/ 0,4 кV
9180459075749Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
9180469075560„Доставка и монтаж на климатици”