Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1808300246-2018-0081Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8
1808700246-2018-0082Рехабилитация на дизелов локомотив MDD 2-04
1809300246-2018-0083Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П
1808500246-2018-0084Използване на търговските платформи на организиран пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1809100246-2018-0085Доставка на два броя топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130
1808800246-2018-0086Ъпгрейд на инверторни системи AEG 40кVA, осигуряващи непрекъснато захранване на системата за управление и периферията на СОИ 7/8 и блок 2
1809200246-2018-0087Сервизно обслужване и ремонт на разпалващите инсталации на КА от 1 до 12
1809000246-2018-0088Доставка на 8 000 тона котелно гориво
1807300246-2018-0089Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския ...
1809600246-2018-0090„Нанасяне на абразивно-устойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду700 и Ду500”
1809700246-2018-0091Доставка на резервни части за арматура производство на CCI Valve Tehnology
1810100246-2018-0092Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф465
1809900246-2018-0093Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.
1810200246-2018-0095Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4
1814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810300246-2018-0097Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810600246-2018-0098Ремонт и доставка на резервни части за мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
1807000246-2018-0099Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/
1810500246-2018-0101Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1811500246-2018-0102Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-4