Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1810100246-2018-0092Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф465
1809700246-2018-0091Доставка на резервни части за арматура производство на CCI Valve Tehnology
1809600246-2018-0090„Нанасяне на абразивно-устойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду700 и Ду500”
1807300246-2018-0089Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския ...
1809000246-2018-0088Доставка на 8 000 тона котелно гориво
1809200246-2018-0087Сервизно обслужване и ремонт на разпалващите инсталации на КА от 1 до 12
1808800246-2018-0086Ъпгрейд на инверторни системи AEG 40кVA, осигуряващи непрекъснато захранване на системата за управление и периферията на СОИ 7/8 и блок 2
1809100246-2018-0085Доставка на два броя топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130
1808500246-2018-0084Използване на търговските платформи на организиран пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1809300246-2018-0083Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П
1808700246-2018-0082Рехабилитация на дизелов локомотив MDD 2-04
1808300246-2018-0081Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8
1808600246-2018-0080Ремонт на ротора на Генератор 6
1808400246-2018-0079„Извършване на годишни контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на имисии с. П. Градец”
1808100246-2018-0078„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”
1808200246-2018-0077Доставка на резервни части за арматура производство на ЛДМ
1807700246-2018-0076Доставка на помпи и части за помпи
1808000246-2018-0075„Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807800246-2018-0074Доставка на механизация и транспортна техника
1807500246-2018-0073Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б