Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
18104Доставка на защитни обувки
1810500246-2018-0101Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1810600246-2018-0098Ремонт и доставка на резервни части за мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко
1810700246-2018-0127Реконструкция на KPC 205A - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1810800246-2018-0110Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1810900246-2018-0103Ремонт на сгуроизвозни канали под ЕФ-11 в Котелен цех част 890 МW
1811000246-2018-0105Доставка на гуми
1811100246-2018-0109Доставка на резервни части за шламови помпи
1811200246-2018-0104„Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и Централизираната система за мониторинг за тях“
1811300246-2018-0130Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1811400246-2018-0106Доставка на ножови шибъри за багерни помпени станции
1811500246-2018-0102Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част (ДРЧ) – хладен конус на котлоагрегати тип ПК 38-4
1811600246-2018-0116Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
1811700246-2018-0115Доставка на тръби
1811800246-2018-0125Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1811900246-2018-0107Доставка на дизелово гориво
1812000246-2018-0126Доставка на резервни части за парни турбини
1812100246-2018-0114Доставка на барабани за транспортьори
1812200246-2017-0011Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ и NaЛ и консумативи за тях
1812300246-2018-0113Доставка на 90 броя изолатор опорен по черт. № К 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)