Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1807400246-2017-0060Основен ремонт на КА - 12
1807300246-2018-0089Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския ...
1807200246-2018-0067Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово
1807100246-2018-0069„Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ и BD-155”
1807000246-2018-0099Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/
18069Доставка на електроматериали
1806800246-2018-0062Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД
1806700246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1806600246-2018-0063Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1806500246-2018-0061Монтаж на термопластични, еластомерни материали с вградени плочки от силициев карбид (SIC) на барабани
1806400246-2018-0064Доставка на резервни части за газанализатори
1806300246-2018-0060Доставка на ферихлорид
1806200246-2018-0068„Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1806100246-2018-0057Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19
1806000246-2018-0065Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1805900246/2018/0055Доставка на греси
1805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8
18057Доставка на метали
1805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар