Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1810900246-2018-0103Ремонт на сгуроизвозни канали под ЕФ-11 в Котелен цех част 890 МW
1811200246-2018-0104„Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и Централизираната система за мониторинг за тях“
1811000246-2018-0105Доставка на гуми
1811400246-2018-0106Доставка на ножови шибъри за багерни помпени станции
1811900246-2018-0107Доставка на дизелово гориво
1808900246-2018-0108Доставка и монтаж на смукателни и напорни тръбопроводи
1811100246-2018-0109Доставка на резервни части за шламови помпи
1810800246-2018-0110Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1807600246-2018-0111Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1812500246-2018-0112„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36”
1812300246-2018-0113Доставка на 90 броя изолатор опорен по черт. № К 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1812100246-2018-0114Доставка на барабани за транспортьори
1811700246-2018-0115Доставка на тръби
1811600246-2018-0116Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2
1813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1813400246-2018-0118Ремонт на два броя електролизери
1812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база”
1812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”