Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги
1805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство
1807900246-2018-0070Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1807100246-2018-0069„Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ и BD-155”
1806200246-2018-0068„Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807200246-2018-0067Усъвършенстване и надграждане на системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово
1806000246-2018-0065Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1806400246-2018-0064Доставка на резервни части за газанализатори
1806600246-2018-0063Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1806800246-2018-0062Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД
1806500246-2018-0061Монтаж на термопластични, еластомерни материали с вградени плочки от силициев карбид (SIC) на барабани
1806300246-2018-0060Доставка на ферихлорид
1804700246-2018-0059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор
1804300246-2018-0058Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1806100246-2018-0057Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19
1805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8
1805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар
1804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-8