Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1812400246-2018-0129Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812500246-2018-0112„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36”
1812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база”
1812700246-2017-0136Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване
1812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”
1813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1813200246-2018-0132Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1813300246-2018-0131Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа
1813400246-2018-0118Ремонт на два броя електролизери
1813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
1813600015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
1813700246-2018-0123Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1813800246-2018-0128Доставка на гъвкави компенсатори
1813900246-2018-0140Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1814000246-2018-0134Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на абсорбер
1814100246-2018-0139Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2
1814200246-2018-0137Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя
1814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки