Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-8
1805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство
18051Доставка на LED лампи и прожектори
1805000246-2017-0060Среден ремонт на КА-10
1804900246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“
1804700246-2018-0059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор
18046Доставка на добавъчни материали за заваряване
1804500246-2018-0043Доставка на автомобили за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804400246-2018-0041„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на основен ремонт - 2018г“
1804300246-2018-0058Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1804200246-2018-0044“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“
1804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1804000246/2018/0038Доставка на бензин А-95
1803900246-2018-0036Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9-12
1803800246-2018-0035Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1803700246/2018/0056Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1803600246-2018-0037Доставка на резервни части за челни товарачи
18035Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтър (ЕФ), газоходи и въздуховоди на КА-1÷4