Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори
1804200246-2018-0044“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“
1804500246-2018-0043Доставка на автомобили за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1803100246-2018-0042„Доставка хардуерни компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“
1804400246-2018-0041„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на основен ремонт - 2018г“
1803600246-2018-0037Доставка на резервни части за челни товарачи
1803900246-2018-0036Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9-12
1803800246-2018-0035Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
1800900246-2018-0034Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1803300246-2018-0033Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1802400246-2018-0032Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2
1801300246-2018-0031Доставка и монтаж на технически средства за измерване на разход димен газ след СОИ-1,СОИ-2,СОИ-5/6,СОИ-7 и СОИ-8
1802500246-2018-0029Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1802600246-2018-0028Въвеждане в ИУМС на температурни измервания към байпасни комини на блокове от 1 до 8
1803200246-2018-0027„Абонаментно сервизно поддържане на Автоматична пожаро известителна инсталация (АПИИ) и Система за мониторинг за нея (СМ) в административната сграда между стара и нова машинна зала и Газсигнализиращи инсталации (ГСИ) за следене равнището на водород ......
1801800246-2018-0026Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1801700246-2018-0025Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1801500246-2018-0024Доставка на защитни обувки половинки