Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1814400246-2018-0135Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)
1814600246-2018-0136Ремонт на арматура в турбинен цех
1814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1814800246-2018-0138Доставка на резервни части за помпи
1814900246-2018-0141Монтаж на охранителна система в комплект с видеонаблюдение на точките от МТО системата - външен и вътрешен пръстен
1815100246-2017-0137Доставка на метали
1815200246-2018-0133“Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”
1815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
1815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
1815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
917105Доставка на бетон и циментов разтвор
9171069071720 9071960Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
9171079071839Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180029072175Доставка на задвижване „втора употреба” за Помпи рециркулация на СОИ Блок 7 и 8
9180049072424Доставка на товарозахващащи приспособления
9180059072435Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81) и спояване с твърд припой (912)
9180069072559Доставка на бои, лакове и разредители
9180089072674Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ
9180099072675Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център
9180129072676Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET