Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги
1803300246-2018-0033Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1803200246-2018-0027„Абонаментно сервизно поддържане на Автоматична пожаро известителна инсталация (АПИИ) и Система за мониторинг за нея (СМ) в административната сграда между стара и нова машинна зала и Газсигнализиращи инсталации (ГСИ) за следене равнището на водород ......
1803100246-2018-0042„Доставка хардуерни компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“
18030 00246-2018-0030Реконструкция на КРС 205А - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1802900246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1802800246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
1802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1802600246-2018-0028Въвеждане в ИУМС на температурни измервания към байпасни комини на блокове от 1 до 8
1802500246-2018-0029Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
1802400246-2018-0032Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2
1802300246-2018-0021Доставка на нова компютърна техника, сървъри и хардуерна защитна стена
1802200246-2018-0022Извършване на годишни контролни тестове на средства за измерване на СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на емисии с. П. Градец
1802100246/2018/0040Доставка на масла
1802000246/2018/0066Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
1801900246-2018-0023Доставка на летни работни костюми
1801800246-2018-0026Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1801700246-2018-0025Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
1801600246/2018/0039Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1801500246-2018-0024Доставка на защитни обувки половинки