Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
1815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
1815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
1815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
1801400246/2018/0020Ремонт в заводски условия на сервомотори /за ТА/ и хидравлични устройства /за ДВ/
1804000246/2018/0038Доставка на бензин А-95
1801600246/2018/0039Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4
1802100246/2018/0040Доставка на масла
1804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“
1805900246/2018/0055Доставка на греси
1803700246/2018/0056Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1802000246/2018/0066Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw
9171069071720 9071960Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
9171079071839Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180029072175Доставка на задвижване „втора употреба” за Помпи рециркулация на СОИ Блок 7 и 8
9180049072424Доставка на товарозахващащи приспособления
9180059072435Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81) и спояване с твърд припой (912)
9180069072559Доставка на бои, лакове и разредители
9180089072674Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ
9180099072675Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център