Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1801900246-2018-0023Доставка на летни работни костюми
1802200246-2018-0022Извършване на годишни контролни тестове на средства за измерване на СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на емисии с. П. Градец
1802300246-2018-0021Доставка на нова компютърна техника, сървъри и хардуерна защитна стена
1800300246-2018-0019Доставка на лагери с общо предназначение и други
1801100246-2018-0018Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех
1801000246-2018-0017Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1800800246-2018-0016Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и фиксирана телефония за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1714600246-2018-0015Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1800500246-2018-0014„Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ бл.1-4 ”
1800600246-2018-0013Доставка на смукателни клапи DN - 1200, PN - 10 за 56 - ПРЦ 1-7
1800400246-2018-0012Доставка на йонообменни смоли
1800100246-2018-0011Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1800200246-2018-0010СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-1
1713400246-2018-0009Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4
1713800246-2018-0008Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори
1714000246-2018-0007Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
1712300246-2018-0006Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1714200246-2018-0005„Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”
1714500246-2018-0004Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери LIEBHERR модел PR 754
1714400246-2018-0003Доставка на резервни части за багери и транспортьори по конструктивна документация