Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1710300246-2017-0131рамково споразумение:Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1712300246-2018-0006Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1712500246-2017-0133„Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер – I ст. горен пакет на котлоагрегат 11“
1713000246-2017-0130Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1713100246-2017-0129Доставка на резервни части за съоръжения във ВС и П
1713300246-2017-0132Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1713400246-2018-0009Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4
1713600246-2017-0135Доставка на сярна киселина
1713700246-2017-0134Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
1713800246-2018-0008Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори
1713900246-2017-0060Среден ремонт на КА-1,КА-2,КА-3 и КА-4
1714000246-2018-0007Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
1714200246-2018-0005„Доставка на изпитателна и газсигнализираща апаратура”
1714300246-2018-0002Доставка на задвижващи редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA или еквивалент
1714400246-2018-0003Доставка на резервни части за багери и транспортьори по конструктивна документация
1714500246-2018-0004Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери LIEBHERR модел PR 754
1714600246-2018-0015Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1714700246-2018-0001Ремонт на ел. двигател тип 1YGD 800 - L - 10, производство на SIEMENS
1800100246-2018-0011Основен ремонт на съоръжения във Въглищно стопанство и Пепелоизвоз
1800200246-2018-0010СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-1