Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180999083311Доставка на водопроводно оборудване
9180959084035Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
9180949083361Бетониране на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към СОИ 1-4
9180899082060Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2019г.
9180869082308Доставка на инертни материали
9180859081520Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул "Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8"
9180849081469Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
9180829081471Доставка и монтаж на два броя рециклирани двигатели за челен товарач L34
9180809081364 9082059СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9180789081239Доставка на комутационна апаратура за цех КИП и А
9180779080488Разчистване на зони за мониторинг по външен периметър на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
9180769080756“Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
9180759080709Доставка на виброразширителни възли за Абсорбери с вградени усилващи пръстени съгласно техническа документация за СОИ бл.1-4
9180739080382СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9180729081143Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9180709079235Ремонт на голям подем /Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов - западен кран в Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт
9180689077800Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район Сгуроотвал
9180659077233Строително - монтажни работи по земното платно на железен път
9180649077244„Ремонт и поддръжка на пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” по 2 обособени позиции
9180569076687Доставка на резервни части за контактна мрежа и осигурителна техника.