Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9171069071720 9071960Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
917105Доставка на бетон и циментов разтвор
1815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
1815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
1815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
1815200246-2018-0133“Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”
1815100246-2017-0137Доставка на метали
1814900246-2018-0141Монтаж на охранителна система в комплект с видеонаблюдение на точките от МТО системата - външен и вътрешен пръстен
1814800246-2018-0138Доставка на резервни части за помпи
1814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1814600246-2018-0136Ремонт на арматура в турбинен цех
1814400246-2018-0135Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)
1814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
1814200246-2018-0137Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя
1814100246-2018-0139Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2
1814000246-2018-0134Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на абсорбер
1813900246-2018-0140Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1813800246-2018-0128Доставка на гъвкави компенсатори
1813700246-2018-0123Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1813600015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент