Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
1813400246-2018-0118Ремонт на два броя електролизери
1813300246-2018-0131Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа
1813200246-2018-0132Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”
1812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1812700246-2017-0136Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо наваряване
1812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база”
1812500246-2018-0112„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36”
1812400246-2018-0129Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812300246-2018-0113Доставка на 90 броя изолатор опорен по черт. № К 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1812200246-2017-0011Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ и NaЛ и консумативи за тях
1812100246-2018-0114Доставка на барабани за транспортьори
1812000246-2018-0126Доставка на резервни части за парни турбини
1811900246-2018-0107Доставка на дизелово гориво
1811800246-2018-0125Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1811700246-2018-0115Доставка на тръби
1811600246-2018-0116Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2