Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1902000246-2019-0013Ремонт на ротора на Генератор №7
1901500246-2019-0011Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1900500246-2019-0012Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
19013 00246-2019-0010Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-4
1900900246-2019-0009Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
9190039085280“Доставка на крепежни изделия”, по спецификация
9190049085284Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
1900400246-2017-0060Среден ремонт на КА-1 и КА-2
1900800246-2017-0060Среден ремонт на КА-3 и КА-4
9190059085245 9085489Сервизно поддържане на част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП) ”, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
9190029085195„Сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), МАГ(135), ГКР(81), ГКЗ (311) и спояване с твърд припой(912)“.
1901200246-2019-0008Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2
1900700246-2019-0007Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 12
1901100246-2019-0005Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори
1901000246-2019-0006Доставка на хидразин хидрат
1900200246-2019-0004Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 754
1900600246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване
1900300246-2019-0003„Оценка на техническото състояние, определяне на остатъчния ресурс и увеличаване срока на служба на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1900100246-2019-0002Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА - 4
1816700246-2019-0001Доставка на технически батерии с азот