Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190159085732„Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET”
9190169085747Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
9190179086151Застраховка ,,Каско’’ на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2’’ЕАД
9190199086415Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ
9190249087002Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци
9190309087342Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2
9190319087401„Ремонт на охладителна кула тип Хамон“
9190329087809Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника
9190359087794Рехабилитация на ВР-3 в ЦПС-2 и нанасяне на защитно покритие на металната конструкция
9190409088191„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“
9190419088312„Доставка на броячи на оси”
9190459088911Доставка на товарозахващащи приспособления
9190469088818Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9190479089218СМР на галерията на транспортьори 8А,Б
9190519089235Доставка и монтаж на климатици
9190549089500Доставка на резервни части за осигурителна техника.
9190569089946Доставка на стоманобетонни траверси
9190619090411Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
919063Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)
9190659090687„Доставка на бетон и циментов разтвор“ /по спецификация/